Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • kekin
    Lép về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ta ơi.

    Mà dựa vô tít thì đoán là Tú Hảo là em ở giữa, chứ cũng chả biết em đấy mặt mũi ra sao