Trở lên trên
Viết bình luận21 Bình luận
  • kspm
    kệ vụ này thoai
    moá chứ con 6s đang xài nó vẫn bóng lộn, chạy vù vù ... thôi chờ tiếp 2 năm xem sao