Trở lên trên
Viết bình luận18 Bình luận
 • cristiano2
  Phim kịch tính chưa, đến cuối cùng nhân dân đã biết ai mới thực sự là Người phán xử chưa
 • sosk
  @motbit thế mới phản ánh đúng hiện thực xã hội
 • toplinkhay
  Tội phạm kiểu gì mà của VN cũng không trốn thoát được đâu. Cho dù trốn ở Châu Âu cũng ko trốn được cơ mà ahihi
 • Quanth
  Đóng vai tử tế ko đóng lại đóng vai ...