Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • tutuxinhxich
    Đường dây eao gì mà có 4.7 tỉ vậy? Đây là tiền ngày chứ đâu phải đường dây nhà họ hàng em chả chức quyền 5 năm trc kéo dây 1 ngày đã hơn thế này.