Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • phonglee2404
    Công nhận liều thật. Việc này khởi tố bỏ tù mới răn đe được bọn làm ăn gian dối.