Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • odin0706
    Yêu quái tới
  • BoKua
    Năm Việt Nam CHXHCN thứ 72, tức Đinh Dậu nhằm tháng Đinh Mùi ngày Ất Sửu, ngoài nước Đức quốc mất lợn cống, trong nước Sầm Sơn xuất hiện mây lạ hình đĩa bay... Sử ký ghi.
  • taunguyen
    cuộc đổ bộ của ng ngoài htinh