Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • henryford
    " cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" tội gì vậy mà nhiều ông dính thế nhỉ, làm kinh tế nên theo chỉ đạo của nhà nước