Trở lên trên
Viết bình luận26 Bình luận
 • teu_tk21
  Sương sa trĩu hạt che cửa động.
  Thị khách xuýt xoa kiếm đường vào!
 • fabio1989
  Giọt sương sao nỡ vô tình
  Che ngang cửa động rập rình muốn rơi
  Quân tử có muốn ghé chơi
  Nhẹ nhàng đừng để sương rơi vào đầu...