Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • nhviet
    Đình chỉ thôi mà, có phải cách chức đâu. Vài ngày dư luận lắng xuống lại đâu vào đấy ngay ấy mà