Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
 • hocvalamtudau
  Dị bản:
  Ngày đầu tiên đến lớp
  Cô giáo như vợ hiền
  Cha bây giờ vẫn ngỡ
  Cô ấy là cô tiên