Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • hcmfpt
    Phân bậc là cuộc thi quan trọng nhất trong năm với mục đích phân cấp tay nghề người lao động, đồng thời tạo môi trường để nhân viên kỹ thuật định hướng, phát triển công việc.