Trở lên trên
Viết bình luận12 Bình luận
  • cutataxoa
    Từ Giám đốc Công An cho đến Giám đốc sở TNMT đều có biệt phủ, Yên Bái đang lên!
  • chaududan
    @daicaheb mình tự động vào nhau đấy
  • Tom_Jerry
    Trong một ngày, nên ra quyết định thả ngay chi cục trưởng kiểm lâm yên bái, để anh thay giời hành đạo