Trở lên trên
Viết bình luận12 Bình luận
  • NhatLaBet
    @Duy_Truong Ý mình nói là chưa ai chết vì ở bẩn cả ... từ "Lạ Funny" mà bạn quăng lựu đạn đến tận "Chính Trị" thì xa lắm chứ ko phải vừa đâu nha