Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • Cobb
    Cần gì đến tận Formosa thăm, cứ rủ thêm trăm ông nữa, sáng chủ nhật đi dép này vòng quanh bờ hồ là khối thằng phát hoảng rồi.