Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • inthenowhere
    Bả làm Ceo thấy rõ vấn đề của Yahoo mà ko cải tạo cho nó tốt đi. Đúng là sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi
  • trangpt86
    Quả ảnh feature này sẽ thành một Meme nổi tiếng!