Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • SeineRiver2
    He he lại nhớ hồi xưa Misfit có câu bạn trưởng nhóm thiết kế iPad về làm VP hardware