Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • ndpah990
    Văn minh đến thế là cùng. Cái khán đài to thế mà họ vẫn xếp hàng trật tự, không ai chen lấn ai.