Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
 • ohisee
  Để em làm bài thơ tả cảnh hầu các bác

  Bờ suối cỏ mọc xanh non
  Hai bên thung lũng hai hòn nhô cao
  Bên dưới là chốn động đào
  Mỗi khi lũ đến nước ào ạt tuôn