Trở lên trên
Viết bình luận18 Bình luận
 • ohisee
  Em này tên gọi Ngọc Miu
  Chìu cao mét rưỡi được nhìu anh theo
  Gia cảnh vốn dĩ rất nghèo
  Áo wần thiếu vải chỉ treo trên người
 • kanishi
  ảnh chất lượng thấp quá, vote ban
 • ohisee
  @jn0503
  Lời bác tả Ngọc Miu
  Về chiều cao mét rưỡi
  Là bác đo bằng lưỡi
  Hay bác cưỡi Ngọc Miu