Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • Vanhoait2017
    Nghe đâu BTT đang bàn với đại diện linkhay về việc chọn anh Tân ngáo và chị Goen tám ba cho hai vị trí tặng hoa cho Ngài Trăm khi ngài bước ra từ WC của chiếc không lực 1
  • dongtataydoc88
    Đọc xong éo thấy tin đến thăm VN lúc nào. Vãi cả báo, vãi cả Tân
  • Tuyen_enters
    Dự Apec rồi gặp nhau bắt tay ý mà.