Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
 • QCTT68
  lol
 • SamSam
  Em thực sự không hiểu cái video này, ai giải thích hộ với
 • jindo11111
  " Nếu video này không làm ngày của bạn, thì cái gì sẽ làm ngày của bạn? "
  Ngĩa là thế nào đọc đi dọc lại vẫn chưa hiểu cái Title này!