Trở lên trên
Viết bình luận12 Bình luận
  • Duy_Truong
    Chú thích cho bạn nào chưa biết: T&A Ogilvy Vietnam là một công ty trong WPP group, chuyên về mảng PR.