Trở lên trên
Viết bình luận19 Bình luận
  • thinker
    2. Ra ngoài nhiều hơn 

    Theo mình phải là "đi ngoài nhiều hơn" mới đúng, mỗi lần đi ngoài mình rất hay lóe ra ý tưởng mới. Nhưng ko được mang phone theo
  • haithanhhcmpt
    làm mỗi cái 30 là được rồi