Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • KISS6789
    Tự hào là một người con Hải Phòng,dù trong xã hội có người lọ người kia nhưng vẫn dặn lòng ko đc để phụ quê hương mang tiếng xấu do hành động cá nhân của bản thân, đi đâu xa xứ hay các tỉnh khác luôn sống đẹp, tử tế với mọi người xung quanh, vừa giúp mình mà cũng góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho quê hương Hải Phòng trong lòng mọi người.