Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • fast_furious
    Qua định gửi tin này, nhưng nhớ đến là sắp 20/11, nên thôi...
  • NguyenKH
    Nghe đâu vụ này có báo điện tử đăng title rồi phải đổi lại vì không phù hợp