Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • tuanna0703
    @signorev thế là bắt rồi. Đợi giờ hoàng đạo tuyên bố thôi. Mà bắt đúng lúc miền Trung đang lụt lội, cả nước hướng về miền Trung yêu dấu. Ạ các anh