Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • Baltimo
    Mẹ mẹ ơi cô dạy/ Cãi nhau là không vui/ Cái miệng nó xinh thế/ Chỉ nói điều hay thôi.