Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
 • SamSam
  Đấy, đã bảo nam nữ éo có bình đẳng được đâu mà không tin cơ
 • SamSam
  Đấy, đã bảo nam nữ éo có bình đẳng được đâu mà không tin cơ
  • vadaihiep
   @SamSam đề nghị đòi lại sự công bằng cho nam giới, nhất là trong những ngày gần đến 20/10 này