Trở lên trên
Viết bình luận34 Bình luận
  • kekin
    Làm 1 bài 12 năm trước Symbian Series 60 làm được gì bảo đảm bài này tự động xóa bài luôn, nhất là khi Series 90 được hợp nhất với Series 60. Chưa bàn đến Symbian UIQ, con cưng của Moto và Song Erricsson 12 năm trước. Ố dè!