Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
 • tancodien
  Đội U này đến khổ. Thắng chê, thua chê. Đá xấu chê. Đá đẹp vẫn bị chê là đá xấu. Éo hiểu. Toàn thánh bàn phím
 • Lazy_Girl
  Bữa rồi giao hữu thắng các bác bảo đội bạn thả để xin gạo. Giờ thắng thêm phát nữa để chứng minh cho bà con thấy.
 • tancodien
  Đội U này đến khổ. Thắng chê, thua chê. Đá xấu chê. Đá đẹp vẫn bị chê là đá xấu. Éo hiểu. Toàn thánh bàn phím
 • Tuyen_enters
  Sốt xong sịt.
 • hungskate
  Sút hay ghê. Toàn sut xa. Vào góc các thứ. Hay quá.