Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • _shine_
    @supersliver Hem muốn chê sợ mọi người đánh giá , chứ mặt em này tìm chỗ chưa sửa mới gọi là khó . Người thì xương xẩu lòi tòi phói . Phong cách Tàu khựa , không hợp nhãn .