Trở lên trên
Viết bình luận24 Bình luận
  • Hau_Nguyen
    @chuvantai cái này nó về đạo mẫu rồi tứ phủ, tốt nhất bác tra gúc gồ là rõ nét ,dễ hiểu. Còn xét chung quy là nó nhảm, k dạy người ta được gì ngoài tăng trưởng tham, sân, si, vọng tưởng, phiền não.
  • oceanle
    @Nova Ước gì được vật ngài ; ))
  • Hau_Nguyen
    @Nova Chắc đám thanh niên xếp hàng để được "ngài vật" quá