Trở lên trên
Viết bình luận42 Bình luận
  • doivuithe
    @oceanle ra nước ngoài chết sặc
    những cty mà quá phụ thuộc chính trị thì sẽ không trường tồn và chết sớm