Trở lên trên
Viết bình luận23 Bình luận
  • Tom_Jerry
    Anh chủ quán cũng liều ghê, ở VN mình mà sáng tạo logo kiểu này dễ bị phạt lắm đó