Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • Bi_i
    Đu...đúng cả nghĩa đen lẫn bóng luôn.
    PS: Nghĩa bóng thì đã xuống âm ở ngay năm thứ 4.
  • MonsterX
    Tại VN Nga và Mỹ chưa đủ 7 năm cũng đã lạnh nhạt và đưa nhau ra tòa vì 16bil