Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • huyphungvan
    Cuộc đời nó trái ngang vãi nhỉ. Có đôi thì "giao lưu, phối kết hợp" mãi thì chưa thấy kết quả gì. Có người bơm như chơi, như nghịch vào cũng dính *_*