Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • DrVincent
    Đôi vàng lội dưới dòng sông
    Mênh mông lênh láng ướt lông hề gì.
    Anh đây vững chắc ku chì
    Thương em một tí sợ gì nước non