Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
 • kekin
  @trung__123 "lòi é" hay nguyên bản là "lòi é té tinh". Cái này dùng để nói quá, chỉ cái gì đó vượt quá cực hạn của bản thân. Ví dụ: no lòi é; gõ lòi é mới ra 2000 chữ mà bấm gửi nó crash mẹ trình duyệt; trèo đến lòi é mới lên đỉnh Fan; cõng vợ lên giường muốn lòi é mà bả còn đòi đè ra hiếp...

  Còn lòi é trong trường hợp này chỉ đơn giản là kiểu nói tương tự như "lòi bản họng", "bờm đầu", "thấy bà nội"... đặt sau chữ "quánh", thể hiện sự cố gắng cât lực của người đánh.
 • DrVincent
  Lòi é hay lòi e hay lòi le là 1 từ của miền Trung, nghĩa tương đương đánh tới mức phũ phàng, lè lưỡi, lè bộ phận sinh dục ra như cún. Chắc vậy )))...
 • TusHai
  @DrVincent nhớ hồi nhỏ em đọc một truyện tiếu lâm Việt Nam mà mãi không hiểu. Tận sau này lớn rồi mới hiểu.
  Có một bà vợ quan chửa. Mọi người đón già đoán non xem bà ấy chửa con trai con gái. Người bảo tướng bụng tròn tròn dễ sinh con gái. Người bảo tuổi ấy, chửa tháng ấy ắt sinh con trai.
  Một hôm, ông quan ngồi uống rượu, cũng lôi chuyện bà vợ đang chửa nhờ mọi người phán xem là trai hay là gái.
  Có một gia nô mới thưa: bẩm cụ, theo con bà sẽ đẻ phượng hoàng ạ.
  Quan mới hỏi: sao mày biết.
  Gia nô đáp: bẩm cụ, lúc bà tắm con thấy cái mỏ phượng hoàng nó thò ra ạ....
 • trung__123
  Lòi é
  • kekin
   @trung__123 "lòi é" hay nguyên bản là "lòi é té tinh". Cái này dùng để nói quá, chỉ cái gì đó vượt quá cực hạn của bản thân. Ví dụ: no lòi é; gõ lòi é mới ra 2000 chữ mà bấm gửi nó crash mẹ trình duyệt; trèo đến lòi é mới lên đỉnh Fan; cõng vợ lên giường muốn lòi é mà bả còn đòi đè ra hiếp...

   Còn lòi é trong trường hợp này chỉ đơn giản là kiểu nói tương tự như "lòi bản họng", "bờm đầu", "thấy bà nội"... đặt sau chữ "quánh", thể hiện sự cố gắng cât lực của người đánh.
  • cristiano2
   @kekin giải thích rõ lòi é luôn, thêm được vào vốn từ vựng, cảm ơn bác
  • trung__123
   @kekin BÁc có nghe đâm lòi o chưa? Như đâm lòi phèo í
 • DrVincent
  Lòi é hay lòi e hay lòi le là 1 từ của miền Trung, nghĩa tương đương đánh tới mức phũ phàng, lè lưỡi, lè bộ phận sinh dục ra như cún. Chắc vậy )))...
  • kekin
   @drvincent chuẩn luông
  • TusHai
   @DrVincent nhớ hồi nhỏ em đọc một truyện tiếu lâm Việt Nam mà mãi không hiểu. Tận sau này lớn rồi mới hiểu.
   Có một bà vợ quan chửa. Mọi người đón già đoán non xem bà ấy chửa con trai con gái. Người bảo tướng bụng tròn tròn dễ sinh con gái. Người bảo tuổi ấy, chửa tháng ấy ắt sinh con trai.
   Một hôm, ông quan ngồi uống rượu, cũng lôi chuyện bà vợ đang chửa nhờ mọi người phán xem là trai hay là gái.
   Có một gia nô mới thưa: bẩm cụ, theo con bà sẽ đẻ phượng hoàng ạ.
   Quan mới hỏi: sao mày biết.
   Gia nô đáp: bẩm cụ, lúc bà tắm con thấy cái mỏ phượng hoàng nó thò ra ạ....
  • DrVincent
   @tushai Ha ha ha, lòi é đó
 • DMT
  Giặc đến nhà đàn bà cũng oánh