Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • trankhoan
    Tài sản tham nhũng trong nước còn chả thu hồi được nữa là tài sản ở nước ngoài.
  • BoKua
    Vàng đô trong nước đã chuyển hoá thành nhà đất ở nước ngoài mà đòi thu hồi thì nước ngoài nó vả cho vỡ ba lô
  • lockevn
    Vậy nên người ta mới tẩu tán ra nước ngoài. Tít (báo) quá dốt.