Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • TusHai

  Con quan chê làm quan
  Tại kỳ họp HĐND huyện Hớn Quản lần thứ 12, ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng phòng TNMT được bầu làm Phó Chủ tịch huyện. Vừa được bầu vài tuần, ông Hùng được tỉnh uỷ rút về để làm lãnh đạo Công ty Cao su Bình Phước trực thuộc tỉnh ủy và được miễn nhiệm tại kỳ họp lần thứ 13.
  Ông được bổ nhiệm kiểu như mì ăn liền Hảo Hảo, vừa họp xong thì cho bầu bổ sung vì huyện "thiếu phó chủ tịch". Vô làm phó chủ tịch thì được vô tiếp thường vụ huyện ủy. Vô thường vụ huyện ủy thì trong vòng mấy ngày sau có tờ trình "rước" ông về tỉnh ủy - nơi cha ông đang làm bí thư. Vậy là phải tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 13 để miễn nhiệm ông.
  Về tỉnh ủy 6 ngày thì ông được cho làm Phó tổng Công ty cao su Sân Sau Bình Phước (trực thuộc tỉnh ủy Bình Phước). Làm phó tổng nhưng người đại diện pháp luật là ông. Mới rồi ký công trình làm đường gần 1500 tỷ là ông ký, công ty khác - cũng ông là cổ đông lớn thi công.
  Ông là Hùng, em ông Hải (mới 39 tuổi nhưng tài cao nên đã 2 nhiệm kỳ bí thơ). Anh em Hải - Hùng đúng là hồng phúc dân tộc 
 • to_hieu
  " Trong hai con đĩ, CHẾ ĐỘ và BÁO CHÍ thì em thích ngủ với con thứ 2"
 • Tuyen_enters
  Đến một lúc nào đó nên cấm tất cả các quan chức sử dụng cụm từ "đúng quy trình" vì đó là cụm từ vô nghĩa, sáo rỗng, rập khuôn, máy móc, lẩn tránh trách nhiệm.