Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
 • DrVincent
  Thế giờ mình ăn tầng mặt thôi, có câu gái gú là phù du, phù du sống tầng mặt. Không liên quan lắm hahahaha...
 • DrVincent
  Thế giờ mình ăn tầng mặt thôi, có câu gái gú là phù du, phù du sống tầng mặt. Không liên quan lắm hahahaha...
 • signoreV
  Lạy hồn
 • sieulog
  Phản, làm phản thật rồi...Tháng trước ông Trần Hồng Hà tắm biển kêu sạch rồi, hết ô nhiễm rồi. Tháng này Ông Tuấn kêu phát hiện nhiều độc tố trong hải sản.