Trở lên trên
Viết bình luận16 Bình luận
  • dangquang1020
    @cryztal Để sẵn trên bàn mà
  • cuong205a
    @crYztaL chắc sẵn đang trên tay
  • crYztaL
    Tuần trước vừa đi học PCCC, thầy giáo dạy khi cháy thì trong quán karaoke sẵn nhất là khăn ướt để lấy ra bịt mũi bịt miệng, chưa dạy đến vụ xài bra. Đến khi thấy ảnh vụ Nguyễn Khang, mình khen mấy em kia thông minh thì vợ quay ra bảo có biết tháo cái đấy ra lâu ntn ko ...