Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • thinker
    @Baltimo bên Nhật mà startup con Linkhay chắc phất, mấy chục triệu người gửi link tiềm năng!