Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • hungskate
    Ô moẹ cái thằng cha huyện lỵ này. Cho nghỉ hưu sớm bi giờ. K biết sức mạnh cộng đồng mạng à