Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • TanNg
    Theo bài báo hôm trước đọc thì cần kết cấu như sau

    Thông cảm trước, xong mới tới nửa sau: Bố biết là con đang sợ, nhưng nếu con cứ gào lên như thế thì cả nhà sẽ mất ngủ.

    Còn thực tế đơn giản hơn nhiều, chỉ cần 1 chữ: ngu, câm, im miệng, nín ngay