Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
  • Lazy_Girl
    Anh Tân: "Nhưng tôi chỉ còn 1 quả thận phải thôi. Vì thận trái tôi đã gửi cho Sam Sung rồi."