Trở lên trên
Viết bình luận21 Bình luận
  • bjboyn00b
    Giấc mơ của mr Quảng về Bom phone đã bị SS hớt tay trên.
  • tuanna0703
    Thằng ku em làm kỹ thuật bên SS nhận thông báo nghỉ việc (nhận lương cơ bản) chờ Note7 được tiếp tục sản xuất. Khổ thật.