Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
 • nhatlamottit
  Chơi vậy
 • NhatLaBet
  A di dà phật 🙏
 • doivuithe
  Mỗi người có duyên phận của mình
  Kiếp này bị sao thì cũng do trả nghiệp do các kiếp trước gây ra, cầu an sao được
  Mà thực sự muốn cầu thì ở nhà thực tâm mà cầu đâu phải đi đâu làm gì cho tốn kém
 • DrVincent
  Bệnh tật mà níu kéo làm gì, bs cố hết sức rồi thì thôi. Chị không cần làm vậy. Thiết nghĩ!
 • Lazy_Girl
  Em đọc báo khác thì viết là kế hoạch từ lâu của chị ấy rồi chứ không phải mục đích chuyến đi là cầu an.
  Dù sao đi nữa chắc chắn là chị ấy cũng sẽ cầu an cho anh MT.
 • huhu122001
  Trọc lốc hết rồi à ? Khiếp