Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Uoc_Nguyen
    Thấy cay cay sống mũi. Mình lằn lặn vẫn chưa làm được gì chơi đời. Lại còn những bác ăn nó bụng phệ bòn rút của dân nữa. "Tha thu " voãi.