Trở lên trên
Viết bình luận12 Bình luận
 • tuan82nd
  Không biết anh # sờ gáy mình thấy có nóng không?
 • signoreV
  Nghe trong gió có tiếng của anh   Bao lứa trai cùng rủ nhau kiếm tiền
  Không lẽ riêng mình bị tóm
  Mà tin Thanh vẫn xa ngàn xa
  Nếu Thanh không về chắc Thuận buồn lắm 

 • TKM
  @signorev

  Đàn trẻ thơ ngây chửi thầm anh trai
  Trốn đi rồi để lại đống s***
  Ba thằng em phải ra giữa tòa